Studijní plán

Elektrotechnika, energetika a management - Elektrické stroje, přístroje a pohony 2016

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk