Studijní plán

Electrical Engineering, Power Engineering and Management - Electrical Machines, Apparatus and Drives

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk