Studijní plán

Elektrotechnika, energetika a management - Elektrické stroje, přístroje a pohony

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk