Studijní plán

Komunikace, multimédia a elektronika - Elektronika

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk