Studijní plán

Manažerská informatika (STM-A7B-přechodné)

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk