Studijní plán

Manažerská informatika (STM-A7B)

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk