Studijní plán

Inteligentní systémy (STM-A7B-prechodné)

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk