Studijní plán

Komunikace, multimédia a elektronika - Komunikační technika

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk