Studijní plán

Cybernetics and Robotics - Robotics

1. semestr

2. semestr

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk