Studijní plán

Otevřená informatika - Počítačové systémy

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk