Studijní plán

Open Informatics - Computer Systems

2. semestr

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk