Studijní plán

Komunikace, multimédia a elektronika - Bezdrátové komunikace

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk