Studijní plán

Kybernetika a robotika - Robotika

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk