Studijní plán

Kybernetika a robotika - Robotika 2016

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk