Studijní plán

Cybernetics and Robotics - Robotics

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk