Studijní plán

Open Informatics - Artificial Intelligence

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk