Studijní plán

Otevřené elektronické systémy - Komunikace a zpracování signálu

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk