Studijní plán

Open Electronic Systems - Communications and Signal Processing

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk