Studijní plán

Otevřené elektronické systémy - Vysokofrekvenční a digitální technika

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk