Studijní plán

Electronics and Communications - Audiovisual Technology and Signal processing

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk