Studijní plán

Elektronika a komunikace - Komunikační systémy a sítě

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk