Studijní plán

Elektronika a komunikace - Radiová a optická technika

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk