Studijní plán

Electronics and Communications - Radio and Optical technology

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk