Studijní plán

Kybernetika a robotika - Kybernetika a robotika 2016

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk