Studijní plán

Otevřená informatika - Kybernetická bezpečnost 2016

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk