Studijní plán

Otevřená informatika - Datové vědy 2016

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk