Studijní plán

Open Informatics - Data Science

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk