Studijní plán

Otevřená informatika - Internet věcí 2016

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk