Studijní plán

Otevřená informatika - Počítačové hry a grafika 2016

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk