Studijní plán

Softwarové inženýrství a technologie

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk