Studijní plán

Elektrotechnika, energetika a management - před rozřazením do oborů

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk