Studijní plán

Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk