Studijní plán

Lékařská elektronika a bioinformatika - před rozřazením do specializací

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk