Studijní plán

Lékařská elektronika a bioinformatika - před rozřazením do specializací

0. semestr

2. semestr

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk