Studijní plán

Bachelor branch Web and Software Engineering, spec. Software Engineering, in English, 2015-2020

6. semestr

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk