Mimořádný termín (2. kolo) přijímacího řízení

Děkan v souladu s Podmínkami pro přijetí do studijních programů pro akademický rok 2023/2024 vyhlašuje mimořádný termín přijímacího řízení do bakalářského a magisterského studia.

Za stránku zodpovídá: doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc.