Správa rádiových prostředků

V oblasti správy rádiových prostředků se zaměřujeme především na mechanizmus řízení výkonu, na alokaci radiových prostředků a na sdílení spektra s využitím kognitivního rádia.

Řízení výkonu s garancí QoS

Zaměřujeme se na adaptaci vysílacího výkonu femtobuňky podle aktuálního zatížení a podle kvality signálu mezi uživatelem a femtobuňkou za účelem maximálního využití rádiových prostředků femtobuňky. Výhodou navrhovaného schématu je poskytnutí vysoké úrovně kvality služby pro uživatele připojené k femtobuňkám, zatímco interference způsobovaná uživatelům připojeným k makrobuňkám je minimalizována.

Dynamické přidělování prostředků

Cílem je omezit interference mezi femtobuňkami a mezi femto a makro buňkami v síti s velkou hustotou femtobuněk. Femtobuňky mohou využívat překrývající se a nepřekrývající se způsob vyhrazení pásma. Způsob vyhrazení pásma je dynamicky vybírán řídicí jednotkou na základě změn interferencí mezi jednotlivými femtobuňkami. Pro vytvoření matice interferencí mezi femtobuňkami je využit Bron-Kerboschův algoritmus.

Hybridní sdílení spektra pro omezení interferencí

V této oblasti řešíme problém interferencí způsobených femtobuňkou vůči makrobuňce. Využíváme koncept kognitivní femtobuňky, přičemž femtobuňka může přistupovat ke spektru více než jednoho operátora. Pro zajištění kvality služby pro uživatele připojené k silně zatížené femtobuňce mohou femtobuňky navzdory malému vysílacímu výkonu příležitostně využít frekvenční pásma ostatních operátorů.

Výzkumné skupiny

5Gmobile

Výzkumné téma

Komunikační sítě

V laboratoři 5Gmobile se zaměřují na výzkum v oblasti současných i budoucích mobilních sítí páté generace a bezdrátových technologií a standardů. Cílem výzkumu 5Gmobile je navrhovat nové přístupy k řešení problémů vyvstávajících s příchodem nových generací mobilních sítí. Soustředí se na zvýšení efektivity přenosu dat při zachování dostupnosti služeb a energetické efektivity sítě.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk