Vícehladinový konvertor

Třífázový vícehladinový konvertor je elektronické zařízení, které převádí stejnosměrné napětí z různých zdrojů na střídavé napětí. Snahou je vypočítat optimální spínací sekvenci v můstcích stejnosměrných zdrojů, tak aby výstupní schodovitý signál byl po filtraci co nejméně deformován nešádoucími vyššími harmonickými (minimalní THD) a rovnal se pošadovanému sinusovému výstupu. Tato úloha vede na řešení speciální soustavy trigonometrických nebo po převodu na Chebyshevovy polynomy na soustavu polynomiálních rovnic o více neznámých. Tato soustava polynomiálních rovnic je řešena pomocí eliminační metody (resultant). Při řešení se provádí výpočty se speciálními polynomiálními maticemi Sylvesterova typu obrovských rozměrů, které pro vetší počet stejnosměrných zdrojů jsou doposud neřešitelné. Proto jsou dále studovány další mošnosti řešení příslušných soustav pomocí

  • Groebnerových bází
  • eliminace promenných pomocí dálších resultant - Dixon, Bezout a Macaulay formulace a jejich modifikace
  • numerických iterativních algoritmů - řešení soustav nebo hledání globálních extrémů

Další zajímavou mošností je vyušití analytického řešení pro jednofázové zapojení, které vychází ze zobecněné Newtonovy identity. Kontakt: Petr Kujan

Výzkumné skupiny

PolyNumeriX: algoritmy a software pro polynomiální rovnice

Výzkumné téma

Polynomy

PolyNumeriX: výzkumná skupina na katedře řídicí techniky zabývající se vývojem numerických algoritmů pro výpočty s polynomy a polynomiálními maticemi, s aplikacemi v teorii systémů, zpracování signálu a při návrhu řídicích obvodů. Skupina patří mezi vedoucí světová pracoviště v oboru, publikuje výsledky v prestižních časopisech, spolupracuje na vývoji úspěšného softwarového balíku "Polynomial Toolbox for MATLAB".

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk