Lidé

Více informací o týmu naleznete na https://www.aic.fel.cvut.cz/about

Spoluzakladatel a ředitel centra

Člen výzkumné skupiny

Členka výzkumné skupiny

Za stránku zodpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.