Spolupráce

Průmysloví partneři

Spolupráce s obranným průmyslem a agenturami

Akademičtí partneři

Za stránku zodpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.