MAGLAB - Laboratoř senzorů a magnetických měření

Zabývá se vývojem a aplikacemi senzorů, zejména magnetických. Umí měřit, modelovat a modifikovat magnetické vlastnosti materiálů, včetně mikrodrátů a nanočástic. Podílí se na nejen řešení výzkumných projektů, ale také úspěšně spolupracují firmami na společné praxi. Přístroje týmu se osvědčily v kosmu (český satelit Mimosa), na zemi (detektory kovů, měření objemu žaludku) i pod zemí (hledač bomb, navigační systém pro vrtné soupravy).

Čím se zabýváme

Výzkumná témata

Podrobnější informace hledejte na našich webových stránkách.

Za stránku zodpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.