Lidé

Vedoucí skupiny

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.

Garant a tutor programu Inteligentní budovy
Katedra měření

Člen výzkumné skupiny

Za stránku zodpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.