O skupině

Jakým výzkumem se zabýváme

  • Aplikace senzorů, zejména magnetických
  • Vývoj nových magnetických senzorů a magnetometrů
  • Měřicí a kalibrační systémy, především pro kosmickou a bezpečnostní techniku

Simulace v ANSYS, FLUX3D

K čemu to je

Základní výzkum v oblasti magnetických senzorů a magnetometrů slouží k pochopení složitých fyzikálních jevů podstatných pro nové inženýrské aplikace. Příkladem je výzkum šumových vlastností nanokrystalických materiálů.

Aplikovaný výzkum slouží k cílenému rozpracování nových principů. Na pomezí základního a aplikovaného výzkumu vznikla většina našich nápadů - některé se podařilo patentovat, jako třeba nový systém pro vyhledávání min nebo nový bezcívkový fluxgate senzor.

Vývoj nových senzorů a měřicích systémů slouží také pro konkrétní aplikace - zejména pro řešení problémů našich průmyslových zákazníků -příkladem navigační systém pro horizontální vrty, magnetické senzory pro minohledačku nebo NDT zařízení pro ropný průmysl.

PCB fluxgate senzory

Na čem konkrétně pracujeme

  • Vývoj senzorů elektrického proudu
  • Vývoj magnetometru a gradiometru pro satelity
  • Vývoj měřicího systému pro nové raketové motory
  • Nové senzory polohy a rychlosti
  • Detektory pro minohledačky
  • Systém pro magnetometrickou detekci magnetických prachových částic v plicích
  • Magnetické ochranné prvky pro důležité dokumenty

Bezcívkové senzory, družice MIMOSA s našimi magnetometry

Kdo financuje náš výzkum

Řada průmyslových kontraktů (vývoj, výzkum a testování na objednávku)

 

Grantové projekty:

2017-2019 - Detekce improvizovaných výbušnin

2017-2019 - GAČR projekt Nové metody pro měření elektrického proudu

2016-2018 - GAČR projekt Magnetický gradiometr založený na ortogonálním fluxgate senozru v režimu první harmonické

2014-2021 - Centrum kompetence TAČR Pokročilé senzory

2012-2016 - GAČR projekt Nanostrukturované materiály pro senzory

2010-2012 - Leonardo projekt ECEVE (výukové moduly o energeticky úsporných farmách)

2011-2014 - TAČR projekt Fluxgate gradiometr

2009-2012 - GAČR doktorandský projekt Senzory a senzorové systémy

2008-2012 - FP7 Space projekt ISP-1 (vývoj senzorů a měřicího systému pro nové raketové motory)

2008-2010 - GAČR projekt "Fluxgate efekt v tenkých vrstvách" - cena předsedy GAČR

2009-2011 - OPPA projekt "Inteligentní budovy"

2003-2006 - STREP projekt FP6 SENPIMAG (vývoj nových magnetických senzorů)

Za stránku zodpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.