METLAB - Metrologie elektrických veličin

V rámci výzkumu věnovaného metodám a prostředkům přesného měření elektrické impedance se tým zaměřuje na problematiku metrologického využití kvantového Hallova jevu a zejména pak na vytvoření systému pro kalibrace přesných širokopásmových měřičů LCR. Výzkum směřuje k zvýšení přesnosti kalibrací etalonů elektrické impedance prováděných v rámci Národního metrologického systému ČR. Potřeba zvýšit přesnost těchto kalibrací je stále naléhavěji pociťována zejména v souvislosti s výrazně rostoucími nároky na kalibrace přesných širokopásmových měřičů LCR.

Čím se zabýváme

Výzkumná témata

Za stránku zodpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.