O skupině

Jakým výzkumem se zabýváme?

 • Kalibrace inerciálních senzorů (tříosé akcelerometry, tříosé senzory úhlových rychlostí), kalibrace senzorů náklonu (elektrolytické libely, inklinometry) a magnetometrů.
 • Teplotní kalibrace inerciálních senzorů a senzorů náklonu, magnetometrů. Testování senzorů na vliv vibrací.
 • Určování orientace (příčný náklon, podélný sklon, kurz) a pozice v prostoru na základě fúze dat z dostupných měřicích subsystémů, tj. inerciálních senzorů, magnetometru, náklonoměrů, odometrů a GNSS. Aplikace zaměřené na malá letadla, pozemní mobilní jednotky, bezpilotní či robotické prostředky, hand-held zařízení, apod.
 • Vývoj algoritmů pro rychlé výpočty navigační úlohy určené ke sledování pohybu objektů s vysokou dynamikou.
 • Vývoj algoritmů pro navigační účely s minimalizací vlivu vibrací a rozpoznáváním dynamiky.
 • Vývoj algoritmů pro validaci měřených dat.
 • Vývoj algoritmů pro detekci anomálií v senzorických datech.
 • Návrh inerciálních navigačních systémů a jednotek s netradičním uspořádáním senzorů.

K čemu to je

Výzkum, kterým se zabývá Navigační skupina pracující v rámci laboratoře Leteckých Informačních Systémů (dále jen NavLIS), která je součástí Katedry měření, má za hlavní cíl zvyšování bezpečnosti v civilním sektoru z pohledu řádně prováděných navigačních úloh v aplikacích zaměřených na pozemní i letecké prostředky. Tudíž naším cílem je zvyšovat přesnost prováděných navigačních úloh a to nejen z pohledu 3D pozice, ale i orientace definované Eulerovými úhly či kvaterniony. Algoritmy pro výpočet zmíněných parametrů jsou již dlouhá léta teoreticky známy, praxe však bývá složitější a to z pohledu rozdílné dynamiky a aplikace, vlivu prostředí na měřicí systémy a nedokonalosti použitých měřicích systémů či senzorů. V rámci NavLIS se snažíme ve vývoji daných algoritmů tyto aspekty zahrnout a tak minimalizovat jejich vliv na přesnost vyhodnocení. Aplikovatelnost námi navržených a realizovaných jednotek je široká. Naše navigační jednotky mohou být nasazeny na prostředcích jak leteckých, tak i pozemních, sloužících např. při povodních a požárech pro vyhodnocení přehledové situace, pro monitorování pozemních objektů, při záchranných akcích jako naváděcí systém helikoptér, zvýšení bezpečnosti kritických infrastruktur (energetická zařízení, chemický a jaderný průmysl, muniční sklady), ochrana letišť, záložní systém pro vybrané úkoly řízení letového provozu, atd.

Kdo financuje náš výzkum

 • SGS10/288/OHK3/3T/13 - Modulární systém pro určování pozice a orientace v prostoru (2010-2012)
 • TA02011092 - Výzkum a vývoj radiolokačního mapovacího a navigačního systému (2012-2014)
 • VG20122015076 - Využití dvoustaničního dálkoměrného systému pro ochranu perimetru (2012-2015)
 • SGS13/144/OHK3/2T/13 - Moderní metody ve vývoji inerciálních navigačních systémů (2013-2014)

Za stránku zodpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.