Šíření rádiových vln

Výzkumná skupina zabývající se šířením rádiových vln v atmosféře. Cílem je především vývoj modelů šíření signálu pro potřeby plánování moderních komunikačních systémů, např. mobilních sítí.

Čím se zabýváme

Výzkumná témata

Za stránku zodpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.