Anketa hodnocení výuky letního semestru 2006/2007

Na strankách anketa.feld.cvut.cz byly vyvěšeny výsledky studentské ankety za letní semestr 2006/2007. Výsledky mohou být vodítkem pro studenty při výběru předmětů v předběžném zápisu a pro zaměstnance při hodnocení jejich práce.

Doporučuji však nevyužívat výsledků ankety zcela mechanicky a uvážit i názory ze Zprávy hodnotící skupiny o opatřeních k výsledkům studentské ankety za zimní semestr 2006/07.

Hodnocení výsledků studentské ankety za letní semestr 2006/07 bude vypracováno nezávislým odborným týmem do konce semestru.

Za obsah odpovídá: