Besedy se studenty 1. ročníku o oborech bakalářských programů

Besedy o oborech bakalářského programu Elektrotechnika a informatika se budou konat v těchto termínech:

  • 19. 3. 2007 (pondělí), 15:00 - 16:00, posl. 337 (před blokem přednášek paralelky 3)
  • 21. 3. 2007 (středa), 13:15 - 14:15, posl. 337 (před blokem přednášek paralelky 1)
  • 22. 3. 2007 (čtvrtek), 12:45 - 13:45, posl. 340 (po bloku přednášek paralelky 2)

Program besed bude stejný, studenti budou seznámeni s obory Elektronika a sdělovací technika, Kybernetika a měření, Silnoproudá elektrotechnika a Výpočetní technika.

Beseda o oborech bakalářského programu Softwarové technologie a management se bude konat:

  • 21. 3. 2007 (středa), 18:00 - 19:00, posl. 340 (po přednášce z předmětu Y36SAP)

Studenti budou seznámeni s obory Softwarové inženýrství, Web a multimedia, Manažerská informatika a též s nově akreditovaným oborem Inteligentní systémy.

doc. Ing. Karel Müller, CSc.
proděkan

Za obsah odpovídá: