Cena Inženýrské akademie České republiky za rok 2007

Hlavní Cenu Inženýrské akademie České republiky za rok 2007 získal a dne 22. 11. 2007 v Betlémské kapli slavnostně převzal autorský kolektiv vedený Doc. Dr. Ing. Michalem Pěchoučkem, M.Sc., z Gerstnerovy laboratoře katedry kybernetiky ČVUT FEL za softwarový projekt:

A-GLOBE: technologie a softwarový nástroj pro integraci a simulaci rozsáhlých distribuovaných systémů

Dalšími členy kolektivu jsou Ing. D. Šišlák, Ing. M. Jakob, Ing. M. Rehák, RNDr. J. Tožička, Ing. M. Rollo a Ing. D. Pavlíček.

IA ČR udělením ceny ocenila výzkum, vývoj a aplikace v mezinárodním měřítku špičkového softwarového prostředí na bázi multiagentních systémů, jenž nalezlo uplatnění např. při řízení letového provozu, rozvrhování výroby a zvyšování počítačové bezpečnosti.

K udělení ceny gratulujeme!

prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc.,
katedra kybernetiky

Za obsah odpovídá: