Hájení rozvrhu studenta od 1.7. do 29.8.

Dne 1.7.2007 bylo všem studentům ukončeno odpočítávání. Osobní rozvrh vytvořený po 26. červnu se tudíž po celou dobu prázdnin nebude rušit. Dne 30.8.2007 v ranních hodinách se všem studentům, kteří si vytvoří rozvrh v době od 25.6. do 29.8.2007 antidatuje počátek tvorby rozvrhu na 30.8.2007, od tohoto dne se jim začne počítat sedmidenní lhůta hájení rozvrhu.

Budou-li poštovní kanály v pořádku, začnou těmto studentům zase chodit varovné zprávy, aby zašli na PEO, kde referentka zkontroluje a schválí studentův zápis do příštího semestru záznamem do indexu a do KOSu. Případná technická nehoda tohoto druhu ovšem nebude mít vliv na proces odpočítávání. Po uplynutí 7 dnů od data zahájení tvorby rozvrhu bude zrušen osobní rozvrh všem, kterým referentka PEO nezaznamenala do KOSu schválení zápisu do příštího semestru.

Za obsah odpovídá: