IBM - ČVUT Student Projects

Dne 25.5.2007 se v budově fakulty elektrotechnické v Dejvicích konalo vyhlášení výsledků soutěže IBM - ČVUT Student Projects. Součástí vyhlášení výsledků byly i presentace nejúspěšnějších projektů. Jednalo se již o čtvrté kolo této soutěže, která je pořádána každý semestr ve spolupráci mezi katedrou počítačů a výzkumným střediskem firmy IBM Voice Technologies and Systems. Z poměrně skromných začátků před dvěma lety, kdy se cca 25 projektů účastnilo asi 50 studentů, se tato akce stává stále rozsáhlejší - letos se 50 projektů účastnilo 120 studentů katedry počítačů.

Tématika projektů je převážně zaměřena na problematiku tvorby uživatelských rozhraní (převážně hlasových) a s tím souvisejících otázek. Kromě toho je řada projektů orientována hardwarově, kde jsou vyvíjeny podpůrné prostředky zajišťující komunikaci mezi člověkem a aplikací po hardwarové stránce. Letos poprvé byla v rámci zmíněné soutěže otevřena nová speciální kategorie - Tvorba aplikací na procesorech s architekturou Cell Broadband Engine (tyto procesory se například používají v herních konzolích Playstation 3). Studenti si tak mohli v praxi ověřit jak vypadá spolupráce s významnou firmou v oboru informačních technologií. Dalším přínosem soutěže bylo, že studenti řešili praktické úlohy vycházející z potřeb aplikovaného výzkumu probíhajícího na výše uvedeném pracovišti.

Nejlepší práce byly finančně odměněny (ceny a finanční podporu řešení projektů poskytla firma IBM). Ceny pro obě kategorie byly v celkové výši 110 000 Kč. Řada úspěšných řešitelů dostává každoročně formou interního stipendia firmy IBM možnost pracovat po určitou dobu ve výzkumném středisku, kde obvykle pokračují na řešení jimi zpracovávaného problému v rámci zmíněné soutěže. Udělování cen se za IBM účastnil generální ředitel IBM pro Českou republiku ing. Aleš Bartůněk a vedoucí výzkumného střediska Voice Technologie and Systems Ing. Jan Šedivý CSc. Za vedení fakulty se účastnil zastupující děkan Prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.

Za obsah odpovídá: